VAY ƯU ĐÃI DÀNH CHO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC

CHƯƠNG TRÌNH VAY VỐN ĐÃI TẠO LẬP NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP 

1. Đối tượng vay 

1.1 Đối tượng:

1.1.1 Cán bộ , công chức, viên chức thuộc các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện, cơ quan hành chính - sự nghiệp thuộc khu vực hưởng lương từ ngân sách thành phố;

1.1.2 Lực lượng vũ trang nhân dân Thành phố gồm: Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và dân quân tự vệ thuộc Thành phố;

1.1.3 Các bộ công đoàn chuyên trách, công chức, viên chức hưởng lương từ nguồn tài chính công đoàn thuộc tổ chức của Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

1.1.4 Cán bộ, công chức và người lao động thuộc Cục thuế Thành phố.

1.2 Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh 

1.3 Có thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị có thời gian liên tục từ 03 năm trở lên;

2. Điều kiện về nhà ở 

2.1 Tại thời điểm vay tiền, người vay tiền mua nhà (sau đây gọi tắt là người vay) không đứng tên sở hữu nhà ở; quyền sử dụng đất;

2.2 Bản thân cũng như vợ/chồng người vay chưa từng được Nhà nước giải quyết chính sách về nhà ở, đất ở;

3. Điều kiện về tài chính: 

3.1 Người vay phải có khả năng tài chính trả trước 30% tiền mua căn hộ/ nhà dự định mua;

3.2 Có các nguồn thu nhập ổn định (bao gồm cả thu nhập của vợ hoặc chồng người vay) để đảm bảo khả năng trả nợ và lãi vay;

3.3 Thế chấp bằng chính căn hộ/ nhà mà người vay sẽ mua. 

4. Mức cho vay, thời hạn và lãi suất: 

4.1 Mức vốn vay: Tối đa là 70% giá trị căn hộ/ nhà nhưng không vượt quá 900 triệu đồng/ một hồ sơ. (Lưu ý: giá trị căn nhà phải được thể hiện đúng trong hợp đồng mua bán)

4.2 Thời hạn vay: Tối đa 20 năm 

4.3 Lãi suất cho vay được điều chỉnh từng thời kỳ theo quyết định của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. HIện tại mức lãi suất áp dụng là 4,7%/năm.

Chú ý: Thời gian áp dụng mức vốn vay và thời hạn vay được áp dụng kẻ từ ngày 27 tháng 6 năm 2019; các hồ sơ nộp trước ngày 27/6/2019 áp dụng qui định cũ là: Tối đa 70% giá trị căn hộ/ nhà nhưng không vượt quá 500 triệu đồng/một hồ sơ. (Lưu ý: giá trị căn nhà phải được thể hiện đúng trong Hợp đồng mua bán nhà). Thời hạn vay tối đa: 15 năm.

5. Hồ sơ vay: 

A. Hồ sơ vay mua nhà ở riêng lẻ:

1. Giấy đề nghị vay tiền và phương án trả nợ vay (theo mẫu)

2. Giấy xác nhận về thực trạng nhà ở (theo mẫu - tính từ thời điểm nộp hồ sơ vay không quá 02 tháng kể từ ngày kí xác nhận của Thủ trưởng đơn vị);

3. Giấy xác nhận thu nhập và thời gian công tác của người vay (theo mẫu gồm người đồng trả nợ vay là vợ/chồng nếu có), đính kèm các hồ sơ chứng minh thu nhập;

a/ Chứng minh thu nhập tại đơn vị công tác

- Bảng xác nhận lương 03 tháng gần nhất của đơn vị đang công tác - tính từ thời điểm nộp hồ sơ vay (bản chính),

- Hoặc bảng sao kê ngân hàng thu nhập 03 tháng gần nhất - tính từ thời điểm nộp hồ sơ vay (có xác nhận ngân hàng).

b/ Chứng minh thu nhập làm thêm (nếu có)

- Hợp đồng lao động tại đơn vị làm thêm: 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản chụp có đối chiếu với chính,

- Bảng xác nhận lương 03 tháng gần nhất của đơn vị đang làm thêm - tính từ thời điểm nộp hồ sơ vay (bản chính), 

Hoặc bản sao kê ngân hàng thu nhập 03 tháng gần nhất - tính từ thời điểm nộp hồ sơ vay (có xác nhận Ngân hàng)

c/ Đối với các trường hợp làm thêm khác nếu không có hồ sơ chứng minh, người vay sẽ tự kê khai thu nhập để chuyên viên thẩm định đi thực tế. 

4. Chứng minh thời gian công tác liên tục của khách hàng từ 03 năm trở lên gồm một trong các tài liệu sau: Quyết định tuyển dụng; Quyết định bổ nhiệm; Quyết định điều động; Hợp đồng lao động; Sổ bảo hiểm xã hội; (01 bản chụp có đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực có thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)

5. Hồ sơ chứng minh nhân thân của người vay: 

5.1 Chứng minh nhân dân; hoặc thẻ căn cước công dân (CCCD) mã vạch (kèm giấy xác nhận về việc số thẻ CCCD mã vạch và số chứng minh nhân dân là của một cơ quan nhà nước có thẩm quyền); hoặc CCCD có gắn chip: 01 bản/người (bản sao có chứng thực có thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ hoặc bản chụp kèm với bản chính để đối chiếu).

5.2 Sổ hộ khẩu thường trú ( nguyên cuốn bao gồm từ trang số 01 cho đến hết trang cuối cùng), 01 cuốn/người (bản sao có chứng thực có thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ hoặc bản chụp kèm với bản chính để đối chiếu). 

- Trường hợp người vay (kể cả vợ hoặc chồng nếu có) đứng tên chủ hộ khẩu (trừ trường hợp sổ ghép; tách hộ; ở nhờ, đã được ghi rõ trong sổ hộ khẩu) thì người vay cung cấp thêm một trong những giấy tờ sau để chứng minh không sở hữu nhà ở, đất ở:

+ Giấy chủ quyền căn nhà đứng tên chủ hộ (01 bản sao có chứng thực có thời gian không quá 01 tháng tính đến thờ điểm nộp hồ sơ hoặc bản chụp kèm bản chính để đối chiếu). 

+ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương về chủ sở hữu căn nhà mà khách hàng đứng tên chủ hộ (01 bản chính có thời gian không quá 01 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 

5.3 Chứng minh tình trạng hôn nhân:

- Trường hợp độc thân: giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (01 bản chính có thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Trường hợp đã ly hôn thì bổ sung bản chụp quyết định ly hôn. 

- Trường hợp đã kết hôn: Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (01 bản sao lục hoặc 01 bản chụp đã đối chiếu bản chính hoặc 01 bản sao y chứng thực).

6. GIấy chủ quyền đất ở, nhà ở theo qui định pháp luật của căn nhà/căn hộ dự kiến mua (01 bản chụp), hợp đồng mua bán nhà - đất nếu có (01 bản chụp), Chứng chỉ qui hoạch nếu có (01 bản chính). Lưu ý căn nhà dự kiến mua có diện tích đất ở và diện tích sàn xây dựng phù hợp qui hoạch tối thiểu 12m2, và khu đất không thuộc qui hoạch như:công trình công cộng, hành lang an toàn cầu đường bộ, đường sắt, đường sông, đường điện cao thế và các khu qui hoạch sẽ giải toả thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền. 

B/ Hồ sơ vay tiền mua căn hộ/căn nhà hình thành trong tương lai 

I. Người vay nộp hồ sơ như phần A từ mục 1 đến mục 5.

II. Các giấy tờ pháp lý do Chủ đầu tư cung cấp theo yêu cầu của Phòng công chứng và Văn phòng đăng ký đất đai (Chi nhánh Quận - Huyện) để công chứng thế chấp tài sản đảm bảo nợ vay, Người vay nộp cho Quỹ để thẩm định:

- GIấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho Chủ đầu tư theo qui định của pháp luật đối với dự án nhà ở xã hội (03 bản sao có chứng thực)

- Quyết định phê duyệt dự án (03 bản sao có chứng thực) hoặc Giấy phép xây dựng được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền (03 bản sap có chứng thực)

- Quyết định phê duyệt thiết kế kỉ thuật dự án (03 bản sao có chứng thực) 

- Biên bản nghiệm thu nhà ở đã hoàn thiện việc xây dựng phần móng theo quy định của pháp luật (03 bản sao có chứng thực)

- Văn bản xác nhận rút bớt tài sản thế chấp đảm bảo (nếu căn hộ/căn nhà đã thế chấp) của cơ quan đăng ký thế chấp (03 bản gốc hoặc 03 bản sao có chứng thực trong trường hợp cơ quan đăng kí thế chấp xác nhận cho nhiều căn hộ) hoặc văn bản của Chủ đầu tư cam kết không thế chấp căn hộ/căn nhà (nếu căn hộ/căn nhà không thế chấp) (03 bản chính)

- Hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai (01 bản chụp). Trường hợp hợp đồng mua bán căn hộ/căn nhà kí trước ngày 01/7/2015 thì căn hộ mua phải có giấy xác nhận giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản (01 bản chụp). 

- Các biên lai, hoá đơn đóng tiền mua căn hộ/căn nhà (01 bản chụp - nếu có)

- Thông báo bàn giao căn hộ của Chủ đầu tư 

- Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Trường hợp người vay mua căn hộ/căn nhà từ doanh nghiệm kinh doanh bất động sản mua lại của Chủ đầu tư để bán lại cho khách hàng thì phải có thêm hợp đồng mua bán được ký kết giữa Chủ đầu tư với doanh nghiệp này (03 bản sao có chứng thực).

- Trường hợp bên vay là bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ/căn nhà thì phải có thêm văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo qui định của Pháp luật về nhà ở (03 bản chụp). 

-Trường hợp căn hộ/căn nhà hình thành trong tương lai đã được bàn giao thì phải có biên bản bàn giao căn hộ/căn nhà của Chủ đầu tư và người vay.  (03 bản chụp).

- Trường hợp căn hộ/căn nhà hình thành trong tương lai là nhà ở xã hội thì phải có văn bản duyệt đối tượng mua nhà ở xã hội của cơ quan chức năng (03 bản sao có chứng thực). 

- Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm trả lời cho Chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán (03 bản sao có chứng thực).

6.Thủ tục vay:

- Người vay lập hồ sơ đề nghị vay tiền (theo mục 5), Ban chấp hành công đoàn và Thủ trưởng cơ quan thẩm tra xác nhận đúng đối tượng và đảm bảo các điều kiện theo mục 1; 2.

- Người vay nộp hồ sơ vay trực tiếp tại Quỹ HOF hoặc nộp hồ sơ qua đường bưu điện gởi đến địa chỉ 121 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3, Tp HCM.

- Sau khi thẩm định các điều kiện và khả năng tài chính của người vay, Quỹ phát triển nhà ở sẽ có thông báo bằng văn bản về việc đồng ý cho vay hoặc không đồng ý cho vay.

THÔNG TIN LIÊN HỆ: QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THÀNH PHỐ

121 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3, Tp HCM

Điện thoại: 028 3913 9898 *Fax: 028 352 64 884


Gửi bình luận của bạn

Đăng nhập để bình luận


0981527390