NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUA NHÀ TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC QUI ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Hiện nay lượng Người nước ngoài mua nhà ở Việt đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là những người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ và các quốc gia khác....

Vậy, Pháp luật qui định

- Người nước ngoài mua nhà như thế nào?

- Người nước ngoài có được mua nhà tại Việt Nam không? Quy định người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam cụ thể ra sao?

- Thủ tục người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam

- Thời gian người nước ngoài sở hữu nhà ở Việt Nam theo quy định thế nào?

Sau đây là những quy định mới nhất và cụ thể quá trình mua bán nhà đất của người nước ngoài tại Việt Nam


I. Quy định, thủ tục người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam

Người nước ngoài có được mua nhà ở Việt Nam không?

Theo quy định tại Luật đất đai 2013 thì người nước ngoài được phép mua nhà ở tai Việt Nam. Cụ thể Điều 5 quy định về các trường hợp: Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận QSDĐ, nhận chuyển QSDĐ gồm các đối tượng là người nước ngoài.

Đồng thời, quy định Khoản 3 Điều 7 Luật Nhà ở 2014 hiện hành xác định các đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam là: "Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại Khoản 1 Điều 159 của Luật này".

Tuy nhiên, giới hạn không phải người nào cũng có quyền sở hữu nhà ở bởi có người nước ngoài không được mua nhà tại Việt Nam nếu như không mua bán nhà ở không thuộc các hình thức sở hữu theo quy định.

Có các trường hợp người nước ngoài không được mua nhà tại Việt Nam, không thể mua dự án bất động sản ở Việt Nam. Bởi không phải người nước ngoài đều có thể mua được tất cả nhà dự án tại Việt Nam mà sẽ có Danh mục xác định cụ thể các dự án đầu tư BĐS không cho phép người nước ngoài sở hữu do Sở Xây dựng công bố công khai.

Đồng thời, người nước ngoài thuộc diện được phép sở hữu nhà ở Việt Nam, không thể mua dự án bất động sản ở Việt Nam. Bởi không phải người nước ngoài đều có thể mua được tất cả nhà dự án tại Việt Nam mà sẽ có Danh mục xác định cụ thể các dự án đầu tư BĐS không cho phép người nước ngoài sở hữu do Sở xây dựng công bố công khai.

Đồng thời, người nước ngoài thuộc diện được phép sở hữu do Sở xây dựng công bố công khai.

Đồng thời, người nước ngoài thuộc diện được phép sở hữu nhà ở Việt Nam chỉ được mua, thuê mua nhà ở của các chủ đầu dự án xây dựng nhà ở, mua nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài cũng có những giới hạn về quyền nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở của hộ gia đình, cá nhân hoặc nhận tặng của tổ chức trong số lượng nhà nhận định tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phép sở hữu.

Trong trường hợp được tặng cho, nhận thừa kế nhưng không thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở thì được giải quyết theo quy định khác.

Hình thức sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam

Quy định người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam xác định các giới hạn về hình thức sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Khoản 2 Điều 159 Luật Nhà ở 2014 như sau:

- Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt  theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

- Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

Vì vậy, người nước ngoài có thể mua nhà ở tại Việt Nam nhưng chỉ có quyền sở hữu dưới 2 hình thức trên mà thôi.


Điều kiện người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam.

Với nhu cầu người nước ngoài mua nhà ở Việt nam tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc ngày càng tăng thì việc tìm hiểu các quy định pháp luật về Điều kiện người nước ngo mua nhà ở Việt Nam là cần thiết.

Theo quy định điều kiện người nước ngoài mua nhà, căn hộ chung cư tại Việt Nam 2019 như sau:

- Thứ nhất, Người nước ngoài phải thuộc diện được phép nhập cảnh vào Việt Nam, không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao hay lãnh sự.

- Thứ hai, phải có hộ chiếu còn gia strij có đống dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam.

- Thứ ba, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật Việt Nam. Lưu ý: cá nhân người nước ngoài không nhất thiết phải đăng ký tạm trú, thường trú tại nơi có nhà ở giao dịch

- Thứ tư, giới hạn số lượng nhà ở được giao dịch theo quy định tại Điều 76 Nghị đinh 99/2015/NĐ - CP

Người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam không quá 30% số lượng căn hộ trong một toà nhà chung cư. Trường hợp là nhà riêng lẻ (biệt thự, nhà ở liền kề) ở khu vực có dân số tương đương một phường chỉ được mua không quá 250 căn.

Trường hợp 1 dự án hay từ 2 dự án trở lên mà có số lượng nhà ở riêng lẻ dưới 2500 căn, người nước ngoài mua bán nhà ở không quá 10% (250 căn) tổng số lượng nhà ở trong dự án đó.

Quy trình thủ tục, hợp đồng người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam

Khi có đủ các điều kiện người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam thì có thể chuẩn bị các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng để làm các thủ tục mua nhà theo hướng dẫn quy định tạiLuật Nhà ở 2014 như sau:

Giấy tờ cho người nước ngoài mua nhà ở, chung cư tại Việt nam

Theo quy định để được sở hữu nhà ở thì người nước ngoài cần chứng minh thuộc đối tượng và điều kiện sở hữu nhà ở mà Nghị định 99/2015/NĐ - CP quy định bao gồm những loại giấy tờ sau: 

Khoản 1 Điều 74 Nghị định quy định về các loại giấy tờ chứng minh là đối tượng và điều kiện mua nhà, sở hữu nhà ở của người nước ngoài ở Việt Nam đó là:

"1. Đối với cá nhân nước ngoài thì phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam và không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và cơ quan Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam."

Ký kết hợp đồng mua bán nhà ở

Việc người nước ngoài mua bán nhà ở phải thực hiện ký kết hợp đồng mua bán nhà đất có nội dung và hình thức theo đúng luật quy định tại Điều 121, 122, 123 Luật Nhà ở và phải thực hiện công chứng, chứng thực.


Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho người nước ngoài

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay người nước ngoài mua nhà chuyển nhượng cần phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cho chủ sở hữu nhà ở theo các quy định luật người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam đó là:

- Làm đơn đề nghị cấp GCN quyền sở hữu nhà ở theo mẫu 04/ĐK (Thông tư 23/2014/TT - BTNMT)

- Giấy tờ chứng minh là đối tượng và điều kiện mua nhà, sở hữu nhà ở của người nước ngoài ở Việt Nam.

- Bản sao hợp đồng chuyển nhượng mua bán nhà ở có công chứng, chứng thực.

- Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà ở tại nơi có nhà ở.

Thông thường, sau khi đã hoàn thiện việc nhận bàn giao và tất toán hợp đồng mua bán (khoảng 30 ngày) chủ đầu tư sẽ tiến hành thông báo yêu cầu khách hàng nộp hồ sơ để làm sổ đỏ theo đúng quy định của pháp luật.

- Nếu hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, đầy đủ thì sau 3 ngày nhận hồ sơ cơ quan có thẩm quyền thông báo hoàn trả và hướng dẫn bổ sung hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Bước 4: Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà

Thời hạn để chủ đầu tư thực hiện thủ tục làm sổ đỏ cho khách thường kéo dài trong 50 ngày kể từ ngày khách hàng nộp hồ sơ theo thông báo. Thời hạn cấp sổ đỏ sẽ tuỳ thuộc vào cơ quan Nhà nước (khoảng 3 - 6 tháng từ khi nộp hồ sơ).

Thời hạn sở hữu nhà của người nước ngoài

Thứ năm, cá nhân người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt nam bằng thoả thuận trong các giao dịch hợp đồng mua bán nhưng tối đa không quá 50 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận và có thể gia hạn nếu có nhu cầu.

Nếu như người nước ngoài sở hữu nhà khi nhận chuyển nhượng thì tối đa không quá 50 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận và ghi rõ trong Giấy chứng nhận". Trường hợp chuyển nhượng cho người nước ngoài khác thì bên nhận chuyển nhượng có thời hạn sở hữu trong thời hạn còn lại không phải là 50 năm như ban đầu.

Nếu hết thời hạn sở hữu nhà ở mà không xin gia hạn, không bán, tặng cho các đối tượng thuộc sở hữu nhà ở Việt nam thì bất động sản này thuộc quyền sở hữu của Nhà nước.

Đối với trường hợp người nước ngoài thuê nhà ở Việt Nam sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ với chủ đầu tư theo hợp đồng thuê nhà ở, nếu người nước ngoài thuê nhà kinh doanh (cho thuê lại) thì phải được sự đồng ý của bên chủ đầu tư.Gửi bình luận của bạn

Đăng nhập để bình luận
thuytientecco . 3/21/2022 3:46:18 PM
HAY LẮM
0 Thích


0981527390