Ban quản lý chung cư là gì? Quyền hạn ra sao?Ban quản lý chung cư là đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư được Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản xét duyệt và đăng tải văn bản thông báo đủ điều kiện được quản lý vận hành nhà chung cư trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ xây dựng để làm cơ sở cho hội nghị nhà chung cư tham khảo, quyết định lựa chọn. 

Đối với nhà chung cư có thang máy thì bắt buộc phải có đơn vị có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện. (Điều 105 Luật Nhà ở)

Chủ Đầu tư có thể trực tiếp quản lý vận hành nhà chung cư hoặc uỷ thác cho một đơn vị khác có đủ điều kiện khi chưa tổ chức được Hội nghị nhà chung cư. Sau khi tổ chức được hội nghị, thì Ban quản trị nhà chung cư sẽ ký Hợp đồng dịch vụ quản lý với Chủ đầu tư hoặc đơn vị khác có đủ điều kiện.

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phải có đủ điều kiện về chức năng, năng lực theo quy định sau:

a) Được thành lập hoạt động theo qui định của Luật doanh nghiệp hoặc Luật hợp tác xã và có chức năng quản lý vận hành nhà chung cư hoặc chức năng quản lý bất động sản;

b) Phải có tối thiểu các phòng hoặc bộ phận chuyên môn có nghiệp vụ, bao gồm kỹ thuật, bảo vệ, an ninh; dịch vụ, lễ tân và vệ sinh, môi trường; 

c) Các thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ làm việc trong các phòng, bộ phận chuyên môn nghiệp vụ quy định tại Điểm B khoản này phải có trình độ chuyên môn tương ứng với vị trí công việc và phải có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành Nhà Chung cư theo quy định của Bộ xây dựng. 

d) Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phải ký hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư ký giữa đơn vị quản lý vận hành và Ban quản trị nhà chung cư. Hợp đồng dịch vụ do các bên ký kết phải tuân thủ mẫu quy định tại phụ lục 02 của Thông tư 02/2016/TT-BXD về ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhà chung cư.

QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ CHUNG CƯ

Quyền hạn

Ban Quản lý chung cư có các quyền sau đây:

b) Thu Kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Điều 4 của hợp đồng;

c) Thực hiện việc thu tiền của cư dân để chi trả thù lao cho các thành viên Ban quản lý nhà chung cư hoặc đại điện các chủ sở hữu nhà chung cư (theo mức tiền mà hội nghị nhà chung cư đã quyết định), thu tiền điện, nước, ..... của người sử dụng (nếu có); thực hiện xử lý các trường hợp không nộp chậm nộp theo thoả thuận trong hợp đồng này và theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ xây dựng ban hành. 

d) Được hưởng thêm các khoản thu khác tại nhà chung cư như khai thác các dịch vụ cộng thêm (quảng cáo thang máy, cho thuê bãi đậu xe taxi, các khoản thu khác,...);

đ) Được tạm ngừng cung cấp các dịch vụ:...hoặc đề nghị các đơn vị cung cấp các dịch vụ điện, nước, năng lượng...cho nhà chung cư tạm ngừng cung cấp các dịch vụ này trong trường hợp chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đã được thông báo bằng văn bản đến lần thứ hai yêu cầu nộp kinh phí vận hành và kinh phí khác do Đơn vị vận hành quản lý toà nhà thu nhưng vẫn không nộp các kinh phí này;

Ban quản lý nhà chung cư có các nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển, duy trì hoạt động, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thang máy, máy bơm nước, máy phát điện, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy, dụng cụ chữa cháy, các thiết bị dự phòng và các thiết bị khác thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung của toà nhà chung cư, cụm nhà chung cư;

b) Cung cấp các dịch vụ bảo vệ, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác bảo đảm cho nhà chung cư hoạt động bình thường;

c) Các công việc khác có liên quan để đảm bảo quản lý và vận hành nhà chung cư.

Hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ 4.0, lĩnh vực quản lý toà nhà đã bước đầu áp dụng và áp dụng các giải pháp công nghệ trong vận hành và mang lại hiệu quả tích cực trong hoạt động quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng cơ bản các nhu cầu chất lượng dịch vụ và đáp ứng cơ bản các nhu cầu phát sinh tại các toà chung cư hiện nay.

- Truyền tải thông tin hữu ịch, nhanh chóng, kịp thời từ BQL tới cư dân.

- Phản hồi kịp thời ý kiến, góp ý của cư dân tới BQL toà nhà.

- Thanh toán trực tuyến các hoá đơn điện, nước, internet, phí chung cư.

- Quản lý căn hộ, cư dân, quản lý tài sản, quản lý công việc....

- Tối ưu bài toán quản lý, vận hành, tương tác giữa BQL và cư dân...

Gửi bình luận của bạn

Đăng nhập để bình luận


0981527390